Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59862 537 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται έντυπο 29 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, διενέργεια, Γεώργιος Μακκάς, Διονύσιος Αιγινήτης, διατάγματα, ερμηνεία, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση,
Ιωάννης Σούτσος, ένορκος, καθήκοντα, παραδόσεις, φοιτητές, προβλήματα, απομάκρυνση, επιζήμια, αιτίες, αίτημα, απαλλαγή,
Γεώργιος Μακκάς, διδασκαλία, μάθημα, ειδική νοσολογία και θεραπευτική, εξετάσεις, νόμοι, ερμηνεία, Διονύσιος Αιγινήτης, δικαιώματα, υποχρεώσεις,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Γενική Εφορεία Αρχαιοτήτων, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, γνωμοδότηση, έμβλημα, σφραγίδα, Κορινθία, Ζάχολη, Τρίκκαλα, Πελλήνη, δήμοι, ονοματολογία, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμονας, Έπαρχος Κορινθίας,
Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, έτος, 1860,
Νικόλαος Κοτζιάς, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, πρόγραμμα, μαθήματα,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, προϋπολογισμός, δαπάνες, διδασκαλία, μαθήματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33