Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:59886 663 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη
θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
190.1
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Γ. Φρεαρίτης, κοσμήτορας,
Τιμολέων Φιλήμων, διορισμός, υφηγητής, διδασκαλία, συνταγματικό δίκαιο, αναφορά, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, διάταγμα, προσωρινός κανονισμός, διατάξεις, κοινοποίηση, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, αναφορά, δοκιμασία, πληροφορίες, διαβιβαστικό, έγκριση,
Πέτρος Περβάνογλους, διορισμός, υφηγητής, διδασκαλία, αρχαιολογία, κοινοποίηση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, απόφαση, έγκριση,
Ιωάννης Βενθύλος, πιστοποιητικό, υπηρεσιακές, μεταβολές,
Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης, αίτημα, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, πληροφορίες, διδασκαλία, έργο, αναφορά, πρυτανεία, επιστολή, υπουργείο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21