Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:59886 685 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη
θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
190.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Γ. Φρεαρίτης, κοσμήτορας,
Τιμολέων Φιλήμων, διορισμός, υφηγητής, διδασκαλία, συνταγματικό δίκαιο, αναφορά, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, διάταγμα, προσωρινός κανονισμός, διατάξεις, κοινοποίηση, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, αναφορά, δοκιμασία, πληροφορίες, διαβιβαστικό, έγκριση,
Πέτρος Περβάνογλους, διορισμός, υφηγητής, διδασκαλία, αρχαιολογία, κοινοποίηση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, απόφαση, έγκριση,
Ιωάννης Βενθύλος, πιστοποιητικό, υπηρεσιακές, μεταβολές,
Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης, αίτημα, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, πληροφορίες, διδασκαλία, έργο, αναφορά, πρυτανεία, επιστολή, υπουργείο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21