Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59888 506 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες
διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
134.2
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, άδεια, έγκριση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αίτημα, χορήγηση, άδεια, ασθένεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, πανεπιστήμιο, άδεια, αίτημα, έγκριση,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής, φυσιογραφικό μουσείο, άδεια, ασθένεια, έμμισθη, γνωστοποίηση, καθήκοντα, έφοροι,
Νικόλαος Κοτζιάς, αίτημα, άδεια, μετάβαση, αλλοδαπή, έγκριση,
Γεώργος Τυπάλδος, Έφορος των βιβλιοθηκών και του νομισματικού μουσείου, άδεια, ασθένεια, έγκριση
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, αίτημα, άδεια, κοινοποίηση, υπουργείο,
Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης, αίτημα, άδεια, ασθένεια, πρύτανης, κοινοποίηση, υπουργείο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11