Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59888 487 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες
διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
134.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, άδεια, έγκριση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αίτημα, χορήγηση, άδεια, ασθένεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, πανεπιστήμιο, άδεια, αίτημα, έγκριση,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής, φυσιογραφικό μουσείο, άδεια, ασθένεια, έμμισθη, γνωστοποίηση, καθήκοντα, έφοροι,
Νικόλαος Κοτζιάς, αίτημα, άδεια, μετάβαση, αλλοδαπή, έγκριση,
Γεώργος Τυπάλδος, Έφορος των βιβλιοθηκών και του νομισματικού μουσείου, άδεια, ασθένεια, έγκριση
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, αίτημα, άδεια, κοινοποίηση, υπουργείο,
Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης, αίτημα, άδεια, ασθένεια, πρύτανης, κοινοποίηση, υπουργείο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11