Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59907 516 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
229.1
Extent:
40 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, γνωστοποίηση, καθηγητές, εκλογές, προκήρυξη, πλειοψηφία, Περικλής Αργυρόπουλος, βουλευτική περίοδος, έκτη,
Βασίλειος Οικονομίδης, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1859-60, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, εκλογές, υποψήφιοι, καθηγητές, τακτικοί, επίτιμοι, ονόματα, ψηφοφορία, αποτελέσματα
Πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, καθηγητές, διαδικασία, ψηφοδέλτια, Βασίλειος Οικονομίδης, Σπυρίδων Πήληκας, Αλέξανδρος Βενιζέλος,
υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Μιχαήλ Ποτλής, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, διορισμός, κοινοποίηση,
Βασίλειος Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Γεώργιος Πρινάρης, μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, κοινοποίηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40