Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59907 489 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
229.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
40 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, γνωστοποίηση, καθηγητές, εκλογές, προκήρυξη, πλειοψηφία, Περικλής Αργυρόπουλος, βουλευτική περίοδος, έκτη,
Βασίλειος Οικονομίδης, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1859-60, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, εκλογές, υποψήφιοι, καθηγητές, τακτικοί, επίτιμοι, ονόματα, ψηφοφορία, αποτελέσματα
Πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, καθηγητές, διαδικασία, ψηφοδέλτια, Βασίλειος Οικονομίδης, Σπυρίδων Πήληκας, Αλέξανδρος Βενιζέλος,
υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Μιχαήλ Ποτλής, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, διορισμός, κοινοποίηση,
Βασίλειος Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Γεώργιος Πρινάρης, μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40