Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:59913 526 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
303.1
Extent:
18 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Σίμων Σίνας, πρέσβης Ελλάδας, Βιέννη, Ιωάννης Βούρος, αρχίατρος, μηχανές, ηλεκτροκαυστικές, Θεόδωρος Ορφανίδης, Διευθυντής, Αστυκλινική, μηχανή, παραλαβή, βιβλίο, έντυπο, οδηγίες, χρήση, γερμανικά,
Αστυκλινική, έκθεση, πεπραγμένα, αποστολή, πρυτανεία, έτη, 1857 -1858, Εφημερίς των Φιλομαθών, δημοσίευση,
συμβόλαιο, ενοικίαση, Νικόλαος Μπάρμπανος, Γραμματεύς, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Σκουζές, συμβαλλόμενοι, κατάστημα, αστυκλινική, ενορία, Καπνικαρέα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18