Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:59913 555 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
303.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Σίμων Σίνας, πρέσβης Ελλάδας, Βιέννη, Ιωάννης Βούρος, αρχίατρος, μηχανές, ηλεκτροκαυστικές, Θεόδωρος Ορφανίδης, Διευθυντής, Αστυκλινική, μηχανή, παραλαβή, βιβλίο, έντυπο, οδηγίες, χρήση, γερμανικά,
Αστυκλινική, έκθεση, πεπραγμένα, αποστολή, πρυτανεία, έτη, 1857 -1858, Εφημερίς των Φιλομαθών, δημοσίευση,
συμβόλαιο, ενοικίαση, Νικόλαος Μπάρμπανος, Γραμματεύς, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Σκουζές, συμβαλλόμενοι, κατάστημα, αστυκλινική, ενορία, Καπνικαρέα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18