Παθολογικό Ανατομείο

Subfolder uoadl:59914 569 Read counter

Title:
Παθολογικό Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
357.1
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παθολογικό Ταμείο
Other subject categories:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής Ανατομικο-Παθολογικού Μουσείου, Ιωσήφ Χύρτελ (Hirtel), καθηγητής, ανατομία, Βιέννη, δωρεά, συλλογή, μικροσκοπικά παρασκευάσματα, παράδοση, γραμματέας, Ελληνική πρεσβεία, Βιέννη, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή,
αναφορά, δαπάνες, κατάσταση, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, χρηματικό ένταλμα.

1


2


3


4


5


6