Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59914 568 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής Ανατομικο-Παθολογικού Μουσείου, Ιωσήφ Χύρτελ (Hirtel), καθηγητής, ανατομία, Βιέννη, δωρεά, συλλογή, μικροσκοπικά παρασκευάσματα, παράδοση, γραμματέας, Ελληνική πρεσβεία, Βιέννη, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή,
αναφορά, δαπάνες, κατάσταση, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6