Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:59918 537 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
356.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, κιβώτιο, όργανα, παρασκευάσματα, διδασκαλία, μαιευτική, παραγγελία, Παρίσι, αποστολή,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, παραλαβή, τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, τέλος, ελεύθερο.

1


2