Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:59918 560 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, κιβώτιο, όργανα, παρασκευάσματα, διδασκαλία, μαιευτική, παραγγελία, Παρίσι, αποστολή,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, παραλαβή, τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, τέλος, ελεύθερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2