Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59919 469 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
187.1
Extent:
12 σελίδες   
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, σχέδιο, έγκριση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός,
πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα μαθημάτων, ακαδημαϊκό έτος, υποβολή,
καθηγητές, φιλολογικό τμήμα, Φιλοσοφική σχολή, σύσκεψη, κανονισμός, φιλολογικά μαθήματα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, υποβολή, σημειώσεις.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12