Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59919 494 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
187.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες   
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, σχέδιο, έγκριση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός,
πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα μαθημάτων, ακαδημαϊκό έτος, υποβολή,
καθηγητές, φιλολογικό τμήμα, Φιλοσοφική σχολή, σύσκεψη, κανονισμός, φιλολογικά μαθήματα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, υποβολή, σημειώσεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12