Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59920 523 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
225.4
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
Αμβρόσιος Ράλλης, Τεργέστη, ποιητικός διαγωνισμός, κρίσις, εξεταστική επιτροπή, βραβείο, ουδέν άξιο, Γεώργιος Ζαλοκώστας, ποιητής, θάνατος, χρηματικό ποσό, χήρα, ορφανά, έγκριση,
κρίση, εκτύπωση, δαπάνη, επιβάρυνση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, ανακοίνωση-πρόσκληση, ποιήματα, κατάθεση, προθεσμία, διαγωνισμός,
ποιητικός διαγωνισμός, τελετή, πρόσκληση,
Αθανάσιος Μιαούλης, Πρωθυπουργός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργοί, Ναυτικών, Στρατιωτικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Άρειος Πάγος, Αρχαιολογική Εταιρία, Ιατρικό Συνέδριο, Δημοτικό Συμβούλιο, Ιατρική Εταιρία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος Αθηναίων, Διευθυντές, Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, Δημοτική παιδεία, Β. Τυπογραφείο και Νομισματοκοπείο, Β. Πολυτεχνείο, Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή, Γαλλική σχολή, Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, Ελληνικό λύκειο, Έφοροι, Δημόσια και του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκη, Αρχαιότητες, Βοτανικός κήπος και Β. Δενδροκομείο, Γυμνασιάρχες, καθηγητές σχολείων, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, υπεύθυνοι, τήρηση, τάξη,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συνεδρίαση, εκλογή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, κριτές, ποιητικός διαγωνισμός, κοινοποίηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19