Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59920 545 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
225.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
Αμβρόσιος Ράλλης, Τεργέστη, ποιητικός διαγωνισμός, κρίσις, εξεταστική επιτροπή, βραβείο, ουδέν άξιο, Γεώργιος Ζαλοκώστας, ποιητής, θάνατος, χρηματικό ποσό, χήρα, ορφανά, έγκριση,
κρίση, εκτύπωση, δαπάνη, επιβάρυνση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, ανακοίνωση-πρόσκληση, ποιήματα, κατάθεση, προθεσμία, διαγωνισμός,
ποιητικός διαγωνισμός, τελετή, πρόσκληση,
Αθανάσιος Μιαούλης, Πρωθυπουργός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργοί, Ναυτικών, Στρατιωτικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Άρειος Πάγος, Αρχαιολογική Εταιρία, Ιατρικό Συνέδριο, Δημοτικό Συμβούλιο, Ιατρική Εταιρία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος Αθηναίων, Διευθυντές, Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, Δημοτική παιδεία, Β. Τυπογραφείο και Νομισματοκοπείο, Β. Πολυτεχνείο, Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή, Γαλλική σχολή, Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, Ελληνικό λύκειο, Έφοροι, Δημόσια και του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκη, Αρχαιότητες, Βοτανικός κήπος και Β. Δενδροκομείο, Γυμνασιάρχες, καθηγητές σχολείων, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, υπεύθυνοι, τήρηση, τάξη,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συνεδρίαση, εκλογή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, κριτές, ποιητικός διαγωνισμός, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19