Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59923 468 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς
Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
22.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής, Εθνική Τράπεζα, γενικός ισολογισμός, αποθεματικό κεφάλαιο,
Πρόεδρος, Ιατρική Εταιρεία, παραχώρηση, αίθουσα, συνεδρίαση, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, έγκριση,
Δήμαρχος Πατρών, έγγραφο, πληροφορίες,
Φιλεκπαιδευτική εταιρεία, εξετάσεις, πρόσκληση, παρουσία, πρύτανης, γραμματέας,
Διευθυντής αστυνομίας, πληροφορίες, φοιτητές.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14