Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59923 478 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής, Εθνική Τράπεζα, γενικός ισολογισμός, αποθεματικό κεφάλαιο,
Πρόεδρος, Ιατρική Εταιρεία, παραχώρηση, αίθουσα, συνεδρίαση, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, έγκριση,
Δήμαρχος Πατρών, έγγραφο, πληροφορίες,
Φιλεκπαιδευτική εταιρεία, εξετάσεις, πρόσκληση, παρουσία, πρύτανης, γραμματέας,
Διευθυντής αστυνομίας, πληροφορίες, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14