Σχολές

Subfolder uoadl:59926 311 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)
Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
22.4
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται έντυπο 29 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Βασίλειος Λάκων, υφηγητής, αίτημα, διδασκαλία, μαθηματικά,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, έκθεση, διδακτορικές εξετάσεις, νόμος, μεταρρύθμιση,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, καθηγητές, αποδεικτικό (μαρτύριο), ακρόαση, μάθημα, λήξη, έκδοση,
προμήθεια, συγγράμματα, κατάλογος, διδασκαλία, μαθήματα, σύνταξη, εκτύπωση, Έφορος της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης,
Αλέξιος Πάλλης, αίτημα, τοξικολογικό εργαστήριο, ίδρυση, διδασκαλία, τοξικολογία, μάθημα,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, υπόθεση, Ματίλδη Φιορούτζι, βαρόνη, απάντηση, πρυτανεία,
αίτημα, σύγκλιση, εξεταστική επιτροπή, έκθεση, μηχανές, υποβολή, πρύτανης,
Υπουργείο Εσωτερικών, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, σφραγίδα, δήμος Εύας, Δήμος Αιγείρας, γνωμοδότηση,
Νομάρχης Αρκαδίας, σφραγίδα, Δήμος Μαντινείας,
Νομάρχης Ακαρνανίας και Αιτωλίας, ονομασία, δήμοι, Κράβαρα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17