Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59926 310 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται έντυπο 29 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Βασίλειος Λάκων, υφηγητής, αίτημα, διδασκαλία, μαθηματικά,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, έκθεση, διδακτορικές εξετάσεις, νόμος, μεταρρύθμιση,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, καθηγητές, αποδεικτικό (μαρτύριο), ακρόαση, μάθημα, λήξη, έκδοση,
προμήθεια, συγγράμματα, κατάλογος, διδασκαλία, μαθήματα, σύνταξη, εκτύπωση, Έφορος της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης,
Αλέξιος Πάλλης, αίτημα, τοξικολογικό εργαστήριο, ίδρυση, διδασκαλία, τοξικολογία, μάθημα,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, υπόθεση, Ματίλδη Φιορούτζι, βαρόνη, απάντηση, πρυτανεία,
αίτημα, σύγκλιση, εξεταστική επιτροπή, έκθεση, μηχανές, υποβολή, πρύτανης,
Υπουργείο Εσωτερικών, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, σφραγίδα, δήμος Εύας, Δήμος Αιγείρας, γνωμοδότηση,
Νομάρχης Αρκαδίας, σφραγίδα, Δήμος Μαντινείας,
Νομάρχης Ακαρνανίας και Αιτωλίας, ονομασία, δήμοι, Κράβαρα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17