Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59939 502 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
305.3
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Σταμάτιος Κρίνος, αίτημα, εργαλεία, αγορά, καταρτισμός, εργαστήριο, ποσό, χρήση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, ασθένεια, μάθημα, χημεία, κατάλογος, υποβολή, επιστολή, έγκριση, υπουργείο,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μαθήματα, φαρμακευτική χημεία, συνταγολογία, αναλυτική χημεία, εργαλεία, σκεύη, αγορά, αλλοδαπή, αίτημα, επιχορήγηση, έκτακτη, εξάσκηση, φοιτητές, Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτική Σχολή, χημείο, χώρος, ακατάλληλος, μεταφορά
φαρμακολογική συλλογή, ερμάρια, θήκες, αξία, Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής, φυσιογραφικό μουσείο, συνεννόηση, γραμματέας πανεπιστημίου, ποσό, έγκριση,
φαρμακεία, κανονισμός, διάταγμα, Eφημερίς της Κυβερνήσεως,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ένταλμα, χρηματικό, επίδοση, Ξαυέριος Λάνδερερ, κεντρικό ταμείο, ένταλμα, αίτημα, πληρωμή, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, φαρμακευτική χημεία.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21