Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59939 501 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Σταμάτιος Κρίνος, αίτημα, εργαλεία, αγορά, καταρτισμός, εργαστήριο, ποσό, χρήση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, ασθένεια, μάθημα, χημεία, κατάλογος, υποβολή, επιστολή, έγκριση, υπουργείο,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μαθήματα, φαρμακευτική χημεία, συνταγολογία, αναλυτική χημεία, εργαλεία, σκεύη, αγορά, αλλοδαπή, αίτημα, επιχορήγηση, έκτακτη, εξάσκηση, φοιτητές, Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτική Σχολή, χημείο, χώρος, ακατάλληλος, μεταφορά
φαρμακολογική συλλογή, ερμάρια, θήκες, αξία, Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής, φυσιογραφικό μουσείο, συνεννόηση, γραμματέας πανεπιστημίου, ποσό, έγκριση,
φαρμακεία, κανονισμός, διάταγμα, Eφημερίς της Κυβερνήσεως,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ένταλμα, χρηματικό, επίδοση, Ξαυέριος Λάνδερερ, κεντρικό ταμείο, ένταλμα, αίτημα, πληρωμή, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, φαρμακευτική χημεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21