Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59941 566 Read counter

Title:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
354.2
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, εργαλεία, χειρουργικά, συλλογή, πλουτισμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, χρήση, ποσό, απολογισμός, ισολογισμός, κατάλογος, εργαλεία, αποδεικτικά, έγγραφα, δικαιολογητικά,
Υπουργείο Οικονομικών, ελεγκτικό συνέδριο, διεύθυνση, Γενικό Λογιστήριο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14