Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59941 556 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, εργαλεία, χειρουργικά, συλλογή, πλουτισμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, χρήση, ποσό, απολογισμός, ισολογισμός, κατάλογος, εργαλεία, αποδεικτικά, έγγραφα, δικαιολογητικά,
Υπουργείο Οικονομικών, ελεγκτικό συνέδριο, διεύθυνση, Γενικό Λογιστήριο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14