Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59942 480 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
187.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1861-62, το οποία έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
κοσμήτορες, σχολές, εντολή, σύνταξη, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, διδασκαλία, καθηγητές,
σύνταξη, προϋπολογισμός, δαπάνες, διδασκαλία, καθηγητές,
πρόγραμμα, μαθήματα, εξάμηνο, χειμερινό, κοινοποίηση, υπουργείο, αίτημα, έγκριση.

1


2


3


4


5