Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59942 445 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
187.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1861-62, το οποία έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
κοσμήτορες, σχολές, εντολή, σύνταξη, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, διδασκαλία, καθηγητές,
σύνταξη, προϋπολογισμός, δαπάνες, διδασκαλία, καθηγητές,
πρόγραμμα, μαθήματα, εξάμηνο, χειμερινό, κοινοποίηση, υπουργείο, αίτημα, έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5