Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59943 587 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
225.4
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ποιητικός διαγωνισμός, χορηγός, Ιωάννης Βουτσινάς, ομογενής, πρόσκληση, κρίση, έκθεση, πρύτανης, καθηγητές, φοιτητές, Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Αθανάσιος Α. Μιαούλης, πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, υπουργός των ναυτικών, Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, πρόεδρος Γερουσίας,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ορισμός, κριτές, ποιητικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βουτσινάς,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, δηλοποίηση (δήλωση), Ροδοκανάκειος φιλολογικός αγώνας, μεταβολή, χρόνος, συγγραφή, πραγματείες, φιλολογικές,
Νικοδήμειο διαγώνισμα, Κωνσταντής Νικόδημος, αγωνοθέτης, τροποποίηση, αρχές, συγγραφή, βιβλίο, περιεχόμενο, δημοσίευση, Εφημερίς της Κυβερνήσεως.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15