Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59943 563 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
225.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ποιητικός διαγωνισμός, χορηγός, Ιωάννης Βουτσινάς, ομογενής, πρόσκληση, κρίση, έκθεση, πρύτανης, καθηγητές, φοιτητές, Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Αθανάσιος Α. Μιαούλης, πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, υπουργός των ναυτικών, Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, πρόεδρος Γερουσίας,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ορισμός, κριτές, ποιητικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βουτσινάς,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, δηλοποίηση (δήλωση), Ροδοκανάκειος φιλολογικός αγώνας, μεταβολή, χρόνος, συγγραφή, πραγματείες, φιλολογικές,
Νικοδήμειο διαγώνισμα, Κωνσταντής Νικόδημος, αγωνοθέτης, τροποποίηση, αρχές, συγγραφή, βιβλίο, περιεχόμενο, δημοσίευση, Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15