Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59944 474 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
217.2
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Γεώργιος Τσιτσίνιας, πρόξενος, Μασσαλία, δωρεά, χρήματα, πανεπιστήμιο

1


2