Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59944 481 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
217.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Γεώργιος Τσιτσίνιας, πρόξενος, Μασσαλία, δωρεά, χρήματα, πανεπιστήμιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2