Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59947 846 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
25.3
Extent:
48 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Νικόλαος Δραγούμης, Υπουργός εξωτερικών,
Γενικό Προξενείο Βελγίου, Ελλάδα,
Διεθνής ένωση για την πρόοδο των κοινωνικών επιστημών (Association internationale pour le progrès des sciences sociales), Βρυξέλλες, καταστατικό, λειτουργία, δράση,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
διακοπή, παραδόσεις, ερώτημα, εξετάσεις, διαδικασία, κοινοποίηση, κοσμήτορες, σχολές, εξακολούθηση, τήρηση, τάξη, συμμόρφωση,
Συμβούλιο πολιτικών συντάξεων, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
διακοπή, μαθήματα, καθηγητές, απομάκρυνση, Αθήνα, χολέρα, διαταγή, υπουργική,
Εφημερίς των φιλομαθών, εφημερίδα, εβδομαδιαία, φιλολογική και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, αναθεώρηση, κανονισμός, ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, γυμνασιάρχες, σχολάρχες, γνωμοδότηση,
Δημήτριος Βερναρδάκης, γνωμοδότηση, αναθεώρηση ενημέρωση, κλήση, εξηγήσεις, έγγραφα, κοινοποίηση, υπουργείο, διαμαρτυρία,
Δημήτριος Χατζίσκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αλληλογραφία, αναθεώρηση,
Ειρηναίος Θείρσιος (Friedrich Thiersch ), καθηγητής, φιλέλληνας, πρόσκληση, επίσκεψη, Ιωάννης Καποδίστριας, γνωμοδότηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48