Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59947 858 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
25.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Νικόλαος Δραγούμης, Υπουργός εξωτερικών,
Γενικό Προξενείο Βελγίου, Ελλάδα,
Διεθνής ένωση για την πρόοδο των κοινωνικών επιστημών (Association internationale pour le progrès des sciences sociales), Βρυξέλλες, καταστατικό, λειτουργία, δράση,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
διακοπή, παραδόσεις, ερώτημα, εξετάσεις, διαδικασία, κοινοποίηση, κοσμήτορες, σχολές, εξακολούθηση, τήρηση, τάξη, συμμόρφωση,
Συμβούλιο πολιτικών συντάξεων, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
διακοπή, μαθήματα, καθηγητές, απομάκρυνση, Αθήνα, χολέρα, διαταγή, υπουργική,
Εφημερίς των φιλομαθών, εφημερίδα, εβδομαδιαία, φιλολογική και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, αναθεώρηση, κανονισμός, ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, γυμνασιάρχες, σχολάρχες, γνωμοδότηση,
Δημήτριος Βερναρδάκης, γνωμοδότηση, αναθεώρηση ενημέρωση, κλήση, εξηγήσεις, έγγραφα, κοινοποίηση, υπουργείο, διαμαρτυρία,
Δημήτριος Χατζίσκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αλληλογραφία, αναθεώρηση,
Ειρηναίος Θείρσιος (Friedrich Thiersch ), καθηγητής, φιλέλληνας, πρόσκληση, επίσκεψη, Ιωάννης Καποδίστριας, γνωμοδότηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48