Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59953 356 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
25.4
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, αίτημα, συλλογή, εργαλεία, οφθαλμολογικά, προϋπολογισμός, προκαταβολή, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, έξοδα, κεντρικό ταμείο, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, καθηγητής, βοτανική συλλογή,
σχηματισμός, δαπάνες, κατάσταση, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, κοινοποίηση,
αστυκλινική, παράρτημα, τελωνείο, Αθήνα, Τεργέστη, αποστολή, πλοίο, ελληνικό, Νικόλαος Ελευθερίου, πλοίαρχος, κιβώτια, ιατρικά, αντικείμενα, φάρμακα, παραλαβή, υπάλληλος, τέλος, ελεύθερο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14