Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:59953 337 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
25.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, αίτημα, συλλογή, εργαλεία, οφθαλμολογικά, προϋπολογισμός, προκαταβολή, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, έξοδα, κεντρικό ταμείο, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, καθηγητής, βοτανική συλλογή,
σχηματισμός, δαπάνες, κατάσταση, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, κοινοποίηση,
αστυκλινική, παράρτημα, τελωνείο, Αθήνα, Τεργέστη, αποστολή, πλοίο, ελληνικό, Νικόλαος Ελευθερίου, πλοίαρχος, κιβώτια, ιατρικά, αντικείμενα, φάρμακα, παραλαβή, υπάλληλος, τέλος, ελεύθερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14