Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59954 500 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
173.4
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Λαχανοκάρδης, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, πτυχίο, φαρμακοποιός, κτήση, αντικατάσταση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρόταση, Γεώργιος Πιτσίδης, διορισμός, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διορισμοί, Ελευθέριος Ιωαννίδης Βουζιούκος, προπαρασκευαστής, μάθημα, φαρμακευτική και αναλυτική χημεία, Γεώργιος Αθανασόπουλος, υπηρέτης, ανατομικό θέατρο, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, ανάγκη, διορισμός, ανατομικό θέατρο, υπηρέτης, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προτάσεις, πρόσωπα, ονόματα, κατάλληλα,
Ελευθέριος Ιωαννίδης Βουζιούκος, αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, μάθημα, φαρμακευτική χημεία, Ξαυέριος Λάνδερερ, γνωμοδότηση, θετική,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, επιστολή, παθολογικό μουσείο, παρασκευαστής, βοηθός, προϋπολογισμός,
Διεύθυνση, Φυσιογραφικό μουσείο, έφοροι, Αργύριος Λεοντόπουλος, φύλακας, ημιπληγία, βοήθημα, πρόταση, Τίτος Βοργκίνης, διορισμός, συστατική επιστολή,
Οδυσσεύς Λαμπρόπουλος, αίτημα, πρόσληψη, προπαρασκευστής, μάθημα, χημεία.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25