Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59954 441 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
173.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Λαχανοκάρδης, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, πτυχίο, φαρμακοποιός, κτήση, αντικατάσταση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρόταση, Γεώργιος Πιτσίδης, διορισμός, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διορισμοί, Ελευθέριος Ιωαννίδης Βουζιούκος, προπαρασκευαστής, μάθημα, φαρμακευτική και αναλυτική χημεία, Γεώργιος Αθανασόπουλος, υπηρέτης, ανατομικό θέατρο, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, ανάγκη, διορισμός, ανατομικό θέατρο, υπηρέτης, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προτάσεις, πρόσωπα, ονόματα, κατάλληλα,
Ελευθέριος Ιωαννίδης Βουζιούκος, αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, μάθημα, φαρμακευτική χημεία, Ξαυέριος Λάνδερερ, γνωμοδότηση, θετική,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, επιστολή, παθολογικό μουσείο, παρασκευαστής, βοηθός, προϋπολογισμός,
Διεύθυνση, Φυσιογραφικό μουσείο, έφοροι, Αργύριος Λεοντόπουλος, φύλακας, ημιπληγία, βοήθημα, πρόταση, Τίτος Βοργκίνης, διορισμός, συστατική επιστολή,
Οδυσσεύς Λαμπρόπουλος, αίτημα, πρόσληψη, προπαρασκευστής, μάθημα, χημεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25