Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59960 662 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
229.1
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξιος Πάλλης, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1860-61, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, πρόσκληση, καθηγητές,
εκλογές, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, υποψήφιοι, αποτελέσματα, κοινοποίηση,
πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, καθηγητές, διαδικασία, ψηφοδέλτια, αποτελέσματα, Αλέξιος Πάλλης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ιωάννης Παπαδάκης, υποψήφιοι,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, υποψήφιοι, αριθμός, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, καθηγητές, συνεδρίαση, πρόταση,
Νικόλαος Κωστής, παραίτηση, υποψηφιότητα, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρακτικά, καθηγητές, συνεδρίαση,
διορισμός, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Μιχαήλ Ποτλής, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος, 1859-60.
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, μέλη, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, ψηφοδέλτια, αποτελέσματα, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Γεώργιος Μακκάς, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, υποψήφιοι, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Παναγιώτης Ρομπότης, Θεολογική σχολή, διορισμοί, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος, 1860-61, κοινοποίηση,
Πρόεδρος Βουλής, βουλευτής, πληροφορίες, αποστολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30