Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59960 525 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
229.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξιος Πάλλης, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1860-61, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, πρόσκληση, καθηγητές,
εκλογές, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, υποψήφιοι, αποτελέσματα, κοινοποίηση,
πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, καθηγητές, διαδικασία, ψηφοδέλτια, αποτελέσματα, Αλέξιος Πάλλης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ιωάννης Παπαδάκης, υποψήφιοι,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, υποψήφιοι, αριθμός, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, καθηγητές, συνεδρίαση, πρόταση,
Νικόλαος Κωστής, παραίτηση, υποψηφιότητα, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρακτικά, καθηγητές, συνεδρίαση,
διορισμός, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Μιχαήλ Ποτλής, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ιωάννης Παπαδάκης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος, 1859-60.
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, μέλη, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, ψηφοδέλτια, αποτελέσματα, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Γεώργιος Μακκάς, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, υποψήφιοι, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Παναγιώτης Ρομπότης, Θεολογική σχολή, διορισμοί, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος, 1860-61, κοινοποίηση,
Πρόεδρος Βουλής, βουλευτής, πληροφορίες, αποστολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30