Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59961 301 Read counter

Title:
Αγορές – Δωρεές βιβλίων
Scope content:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
26.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Βιβλία
Other subject categories:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
βιβλίο, συλλογή, νόμοι, αποστολή, γραφείο, πανεπιστήμιο,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Π. Τριανταφυλλίδης, εκδότης, «Ο Ιπποκράτης», περιοδικό, ιατρικό, κατάλογος, φοιτητές,
βιβλίο, μετάφραση, προσφορά, αντίτυπο, Ιωνάς Κίνγ (Κίγγ), τίτλος, Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των Γραφών, γνωμοδότηση, Παναγιώτης Ρομποτής, Θεόκλητος Βίμπος,
τελωνείο, αποστολή, αντίτυπα, βιβλία, μουσική, θεωρία, συγγραφέας, Φιλοξένης Κυριακός, διανομή, φοιτητές, παραλαβή, πρόβλημα, ενημέρωση.
The digital material of the item is not available.