Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59962 858 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
397.4
Extent:
58 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Ένα έγγραφο του Φυσιογραφικού Μουσείου, εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης, με αρ. πρωτ. 803, 9 Νοεμβρίου 1859 βρίσκεται στον υποφάκελο 23.1
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, προϋπολογισμός, έτος, 1860, δαπάνες, ανάγκη, μείωση, χορηγία, έγκριση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
συνδρομή, Κυβέρνηση, έτος, 1859, χρηματικό ένταλμα,
πρύτανης, αίτημα, αύξηση, χορηγία, κυβέρνηση,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, δέμα, Γερμανία, προέλευση, παραλαβή, οφθαλμοί, υάλινοι, τέλος, ελεύθερο, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς,
Ηρακλής Μητσόπουλος, αναφορά, ελάττωση, προϋπολογισμός, αίτημα, αιτιολόγηση, ποσό, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, έκθεση, υποβολή, συλλογές, προσθήκες, υπουργείο, πληρωμή, καθυστέρηση,
Φραγκίσκος Δετορμάς, δωρεά, λίθοι,
απολογισμός, υποβολή, ποσό, κατάσταση, δαπάνες, δικαιολογητικά,
Νομάρχης Μεσσηνίας, Υπουργείο των Εσωτερικών, νεογνά, τερατόμορφα, έκθεση, περιγραφή, αποστολή,
Νομάρχης Κυκλάδων, τέρας, γέννηση, Σύρος, ταρίχευση, Πέτρος Καρβόνης, φαρμακοποιός, πληρωμή,
Έλληνας πρόξενος, Βρέμη, F.W. Spietler, φυσιογραφικά αντικείμενα, δωρεά,
κιβώτια, βιβλία, υάλινα αγγεία, αποστολή, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο,
δωρεά, οινόπνευμα, ποσότητα, ετησίως.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58