Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59962 612 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
397.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
58 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Ένα έγγραφο του Φυσιογραφικού Μουσείου, εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης, με αρ. πρωτ. 803, 9 Νοεμβρίου 1859 βρίσκεται στον υποφάκελο 23.1
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, προϋπολογισμός, έτος, 1860, δαπάνες, ανάγκη, μείωση, χορηγία, έγκριση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
συνδρομή, Κυβέρνηση, έτος, 1859, χρηματικό ένταλμα,
πρύτανης, αίτημα, αύξηση, χορηγία, κυβέρνηση,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, δέμα, Γερμανία, προέλευση, παραλαβή, οφθαλμοί, υάλινοι, τέλος, ελεύθερο, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς,
Ηρακλής Μητσόπουλος, αναφορά, ελάττωση, προϋπολογισμός, αίτημα, αιτιολόγηση, ποσό, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, έκθεση, υποβολή, συλλογές, προσθήκες, υπουργείο, πληρωμή, καθυστέρηση,
Φραγκίσκος Δετορμάς, δωρεά, λίθοι,
απολογισμός, υποβολή, ποσό, κατάσταση, δαπάνες, δικαιολογητικά,
Νομάρχης Μεσσηνίας, Υπουργείο των Εσωτερικών, νεογνά, τερατόμορφα, έκθεση, περιγραφή, αποστολή,
Νομάρχης Κυκλάδων, τέρας, γέννηση, Σύρος, ταρίχευση, Πέτρος Καρβόνης, φαρμακοποιός, πληρωμή,
Έλληνας πρόξενος, Βρέμη, F.W. Spietler, φυσιογραφικά αντικείμενα, δωρεά,
κιβώτια, βιβλία, υάλινα αγγεία, αποστολή, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο,
δωρεά, οινόπνευμα, ποσότητα, ετησίως.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58