Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59963 370 Read counter

Title:
Καλλιτεχνία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
26.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Καλλιτεχνικά
Other subject categories:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Χρήστος Βάφας, Ιόνιος Ακαδημία, προτομή, μαρμάρινη, Φρειδερίχος Κόμης Γκιλφόρδος (Γκίλφορντ), δαπάνη, μαθητές, ακαδημαϊκή στολή, πρόταση,
επιστολή, ανάθεση, Διονύσιος Τσόκος, ζωγράφος, απάντηση, θέμα, εικόνα, ακαδημαϊκή στολή, εργασία, χρόνος, κόστος, ποσό,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός, πρύτανης, γυμνασιάρχες, διευθυντές, ελληνικά σχολεία, διδάσκαλοι,
Πατριάρχης Γρηγόριος, μνημείο, ίδρυση, συνδρομή, απάντηση.
The digital material of the item is not available.