Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59963 264 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
26.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Χρήστος Βάφας, Ιόνιος Ακαδημία, προτομή, μαρμάρινη, Φρειδερίχος Κόμης Γκιλφόρδος (Γκίλφορντ), δαπάνη, μαθητές, ακαδημαϊκή στολή, πρόταση,
επιστολή, ανάθεση, Διονύσιος Τσόκος, ζωγράφος, απάντηση, θέμα, εικόνα, ακαδημαϊκή στολή, εργασία, χρόνος, κόστος, ποσό,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός, πρύτανης, γυμνασιάρχες, διευθυντές, ελληνικά σχολεία, διδάσκαλοι,
Πατριάρχης Γρηγόριος, μνημείο, ίδρυση, συνδρομή, απάντηση.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.