Διάφορα

Subfolder uoadl:59964 372 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
25.4
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο στη λατινική και 1 στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Πανεπιστήμιο, Ουγγαρία, επιστολή,
σύγγραμμα, γαλλικά, τίτλος, Turquie et ses differents peuples, συγγραφέας, Henri Mathieu, περίληψη, ανασκοπήσεις,
αντίγραφα, Θεόδωρος Δεληγιάννης, υπουργείο εσωτερικών, αγορά, ποσό, αποδείξεις.
The digital material of the item is not available.