Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59964 376 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
25.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο στη λατινική και 1 στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο, Ουγγαρία, επιστολή,
σύγγραμμα, γαλλικά, τίτλος, Turquie et ses differents peuples, συγγραφέας, Henri Mathieu, περίληψη, ανασκοπήσεις,
αντίγραφα, Θεόδωρος Δεληγιάννης, υπουργείο εσωτερικών, αγορά, ποσό, αποδείξεις.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.