Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59965 535 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
405.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, κατάσταση, δικαιολογητικά, αποδείξεις, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.

1


2