Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59965 468 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, κατάσταση, δικαιολογητικά, αποδείξεις, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2