Ανατομείο

Subfolder uoadl:59969 492 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
580Β.4
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής, ανατομικο-παθολογικό μουσείο, αναφορά, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, κεντρικό ταμείο, Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, δαπάνες, κατάσταση, αποδείξεις, ανατομικό μουσείο, διεύθυνση,
Ιωσήφ Χύρτελ (Hirtel), καθηγητής, ανατομία, πανεπιστήμιο, Βιέννη, δωρεά, συλλογή, μικροσκοπικά παρασκευάσματα, ανατομικό μουσείο, αξία, αποτίμηση, καθηγητές, αρμόδιοι, κιβώτιο, παραλαβή, επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14