Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59969 450 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής, ανατομικο-παθολογικό μουσείο, αναφορά, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, κεντρικό ταμείο, Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, δαπάνες, κατάσταση, αποδείξεις, ανατομικό μουσείο, διεύθυνση,
Ιωσήφ Χύρτελ (Hirtel), καθηγητής, ανατομία, πανεπιστήμιο, Βιέννη, δωρεά, συλλογή, μικροσκοπικά παρασκευάσματα, ανατομικό μουσείο, αξία, αποτίμηση, καθηγητές, αρμόδιοι, κιβώτιο, παραλαβή, επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14